ŠTEDNOKRED

KREDITNA UNIJA

 U Štednokredu kreditnoj uniji moguće je oročiti kunske depozite uz primjenu valutne klauzule-

VRSTE OROČENJA:

-Depoziti po viđenju

-Štedno kolo članova kreditne unije (otvorena štednja)

-Oročena štednja s isplatom kamate nakon isteka roka


KAMATNE STOPE NA OROČENE ŠTEDNE ULOGE

1.KUNE-PROMJENJIVA KAMATA/GODIŠNJA

         do 3.5% godišnje


2.VALUTNA KLAUZULA-PROMJENJIVA KAMATA/GODIŠNJA

         do 2,65% godišnje


*Oročena štednja u Štednokredu kreditnoj uniji nije osigurana kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

Za štedne uloge garantiraju članovi kreditne unije svojim članskim udjelima.